Click here..
 
 
 

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนวมินทร์
ชื่อบัญชี มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
บัญชีเลขที่ 057-0-11538-8


ธนาคารกรุงเทพ สาขานาคนิวาส
ชื่อบัญชี มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
บัญชีเลขที่ 918-008331-4


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาปตท. ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
ชื่อบัญชี มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
บัญชีเลขที่ 619-1-01166-4


ธนบาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุขาภิบาล1 บางกะปิ
ชื่อบัญชี มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
บัญชีเลขที่ 077-2-92127-6


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม)
ชื่อบัญชี มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
บัญชีเลขที่ 401-931861-4

* หมายเหตุ
กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมกับแนบแบบฟอร์มการบริจาคเงิน
ส่งกลับมาที่มูลนิธิฯ ที่หมายเลข 02-379-1035


ติดต่อสอบถามที่ มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
8/118 ลาดพร้าว 71 ซอยนาคนิวาส 48 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02-542-4283 / โทรสาร 02-542-4287 ต่อ 18 

E-mail: envcorpthai@yahoo.com 
Website: www.envcorpthai.org 

   


 
   
 
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
ร่วมบริจาค
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง