Click here..
 
 

 
 
ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงม่วน
13 พ.ย. 61
ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงม่วน
อาสาสมัตรชุมชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาร่วมกับ มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย และหน่วยงานในพื้นที่ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ได้ดำเนินการปลูกป่าบริเวณป่าต้นน้ำบริเวณรอยต่อจังหวัดน่านและพะเยา และเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจากการถูกบุกรุกจำนวน 10 ไร่ โดยมีอาสาสมัครและสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คนและดำเนินการปลูกต้นอาทิไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง เป็นต้น

 
 
 

ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงม่วน
อาสาสมัตรชุมชนอำเภอเชียงม่วน จ...
13 พ.ย. 61


สร้างบ้านให้ปลา สร้างโลกให้คน
มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไ...
13 พ.ย. 61


ฝายมีชีวิต
ฝายมีชีวิต การอนุรักษ์ทรัพย...
13 พ.ย. 61


 
   
 
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
ร่วมบริจาค
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง