Click here..
 
 

 
 
ขอเพียงอ้อมกอด...กลางลมหนาว
13 พ.ย. 61
ขอเพียงอ้อมกอด...กลางลมหนาว
โครงการห่มผ้าให้น้องปีที่14 ฤดูหนาวนี้เราทุกคนอาจจะมีความสุขกับครอบครัว มีเสื้อผ้าที่อบอุ่นใส่กันหนาว แต่ก็ยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องเผชิญกับลมหนาว เผชิญกับความเจ็บป่วยที่ไม่สามารถหลีกพ้นได้ ความลำบากของผู้ประสบภัยหนาวซึ้งมีผู้คนอีกมากมายในถิ่น ทุรกันดารที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนชรา ผู้พิการที่ต้องทรมานในที่ห่างไกล มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยได้ดำเนินโครงการห่มผ้าให้น้องมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญท่านร่วมช่วยเหลือน้องกาญทิวาและครอบครัวรวมถึงผู้ประสบภัยหนาวอีกหลายชีวิต โดยการสมทบทุนผ่านโครงการห่มผ้าให้น้อง เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยการนำผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยการส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้สามารถรับมือกับภัยหนาวและช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน ติดต่อบริจาคสิ่งของและงบประมาณได้ที่มูลนิธิ 02-5424283

 
 
 

ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงม่วน
อาสาสมัตรชุมชนอำเภอเชียงม่วน จ...
13 พ.ย. 61


สร้างบ้านให้ปลา สร้างโลกให้คน
มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไ...
13 พ.ย. 61


ฝายมีชีวิต
ฝายมีชีวิต การอนุรักษ์ทรัพย...
13 พ.ย. 61


 
   
 
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
ร่วมบริจาค
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง